7-dars - Koptok dumalatish - Teriladigan obyektlarni yig'ish