6-dars - Koptok dumalatish - Teriladigan obyektlarni yaratish