UNITY darslari

O'rnatish va ishga tushurish

1-dars - Koptok dumalatish - Kirish

2-dars - Koptok dumalatish - Gameni qurish

3-dars - Koptok dumalatish - Playerni harakatlantirish

4-dars - Koptok dumalatish - Kamerani harakatlantirish

5-dars - Koptok dumalatish - O'yin maydonini qurish

6-dars - Koptok dumalatish - Teriladigan obyektlarni yaratish

7-dars - Koptok dumalatish - Teriladigan obyektlarni yig'ish

8-dars - Koptok dumalatish - Hisob va Matnni ko'rsatish

9-dars - Koptok dumalatish - Gameni bitirish