SASS darslari

1-dars. Kirish qismi

2-dars. Live sass compiler ko'chirib olish

3-dars. SASSda Comment yozish

4-dars. SASSda o'zgaruvchi hosil qilish

5-dars. Nesting

6-dars. Import

7-dars. Mixin

8-dars. Function

9-dars. Extend

10-dars. If