Operatorlar

Operatorlar ma'lumotlarga arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Ular bizga foydali natijalarni ishlab chiqarish uchun ma'lumotlarni boshqarishga va izohlashga imkon beradi. Operatorlar belgilar yoki maxsus kalit so'zlar bilan ifodalanadi.

Umuman olganda, Python operatorlari in-fix yoki prefiks yozuvlarini kuzatadilar.

 

Infiks operatorlari ikkita operand o'rtasida paydo bo'ladi (operator amal qiladigan qiymatlar) va shuning uchun odatda ikkilik operatorlar deb nomlanadilar:

Prefiks operatori odatda bitta operandda ishlaydi va undan oldin paydo bo'ladi. Shunday qilib, prefiks operatorlari "notarial operatorlar" deb nomlanadi:

Python-dagi 5 asosiy operator turlari:

 1. Arifmetik operatorlar

2. Taqqoslash operatorlari

3. Tayinlash operatorlari

4. Mantiqiy operatorlar

5. Bitli operatorlar

Arifmetik operatorlar.

Ushbu darsda biz arifmetik operatorlar yordamida hisob-kitoblarni qanday bajarishni bilib olamiz.

Quyidagilarni o`rganamiz:

1. Qo'shish

2. Ayirish

3. Ko'paytirish

4. Bo'lish

5. Qavat bo`lish

6. Qoldiq

7. Ustun ifoda

8. Qavslar

Quyida biz asosiy arifmetik operatorlarni ustunlik tartibida o`rganamiz. Yuqorida sanab o'tilgan operator birinchi navbatda hisoblab chiqiladi.

1. Qo`shish: + operatori orqali hisoblaymiz.

2. Ayirish: - operatori orqali hisoblaymiz.

3. Ko`paytirish: * operatori orqali hisoblaymiz.

4. Bo`lish: / operatori orqali hisoblaymiz.

5. Qavat bo`lish: // operatori orqali hisoblaymiz.

6. Qoldiq: % operatori orqali qolddiqni hisoblaymiz

7. Ustun ifodalar: 

8. Qavslar: ()

Qo`shish amalga oshirish

Ayirish operatori amalga oshirish

Ko`paytirish operatori

Bo'lish operatori

Qavat bo`lish. bunda bo`linmaning butun qismini hisoblaydi. 10//3 = 3

Qoldiqni hisoblash. 7%6=1 ni hisoblaydi

Ustun ifodalar. Ko`rib turganingidek qavs ichidagi amallarni ketma ket bajarilyapti

Qavslar ketma ketlikda amalga oshiriladi. Yuqoridagi barcha operatsiyalardan foydalanib, Python-da murakkab matematik ifodalarni hisoblashimiz mumkin!

Shuni yodda tutingki, biz hech qachon ushbu operatorlar bilan cheklanmaymiz. Bizning ixtiyorimizda ko'plab sonli arifmetik vositalar mavjud, ulardan ba'zilari yaqinda muhokama qilinadi.