Izohlar

Sharhlar bu kodda nima sodir bo'lganligini tasvirlash uchun ishlatiladigan matn qismlari. Ular kodga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

Izohni quyidagi # belgi yordamida yozish mumkin:

Bu bizni ushbu bo'lim oxiriga olib keladi.

Keyingi bo'limda biz Python-dagi turli xil ma'lumotlar va operatorlar haqida bilib olamiz.