PYTHON darslari

Python 3 kirish

Piton muhitini o'rnatish

Shell(Interpreter) va IDLE

Ekranga chop etish | print

Izohlar

Ma'lumot turlari va operatorlar

O'zgaruvchilarni nomlash qoidasi

Ma'lumot turlari II qism

Satrlarni kesish

Operatorlar

Tkinter kutubxonasi

Tkinter kutubxonasi - label operatori

Tkinter - button operatori

Tkinter - entry operatori

Python Shellda ishlash

Malumot turlari va o'zgaruvchilar

Listlar bilan ishlash

Tuple bilan ishlash

Dict Lug'atlar bilan ishlash

Shart operatorlari

Kiritish operatori

For sikli

while sikli

Kirish(Video)

O'zgaruvchilar, Sonlar va Matematik Amallar

Satr

List va Tuple

Lug'at (Dictionary)

For sikli

Boolean va While Loop

If shartli buyruq

If...else shartli buyrug'lari

If, elif, else

Funksiya

Funksiya Parameterlari

Funksiya Turlari

Global va Lokal soha

Kutubxona(Library) va Turtle

Input()

.py dan .exe ga o'girish

Fayldan o'qish va yozish

Python boʻyicha bepul oʻzbekcha kitob