Switch buyrug'i

Turli xil shartlar ustida bajariladigan turli xil amallar bular - SWITCH burug'i(statement) deyiladi.

Bu qanday ishlatiladi? Avvalambor, biz (n) ga ya'ni o'zgaruvchiga qiymat beramiz u qiymat skript mobaynida faqat bir marta yoziladi. Bu qiymat strukturadagi boshqa qiymatlar bilan taqqoslanadi.Agar o'sha qiymatning o'xshashi topilsa, u holda nishondagi so'z ekranga chiqadi. (break) ni biz natijani ko'rishda boshqa so'zlarni ekranga chiqmasligi uchun ishlatamiz.Hech narsa topilmasa, zahiradagi so'zni yozib qo'yamiz. Buning uchun (default) ishlatiladi.