O'zgarmaslar

PHP O'zgarmaslar

O'zgarmaslar o'zgaruvchilarga o'xshab ketadi, biroq u belgilangandan so'ng o'zgartirib bo'lmaydi.

Konstanta - oddiy qiymat uchun identifikator hisoblanadi. Qiymatni skript(kodlash jaraayonida) mobaynida o'zgartirib bo'lmaydi.

O'zgaruvchilardan farqli o'laroq, Konstantalar avtomatik ravishda butun skriptda global muhitda bo'ladi.

Konstantayaratish

Konstanta yaratib olish uchun biz define() funksiyasini qo'llaymiz.

Sintaksis

define(name,value,case-insensitive)

Parametrlari:

  • name(nomi): Konstantaning nomini belgilaydi
  • value(qiymat): Konstantaning qiymatini belgilaydi
  • case-insensitive(Katta-kichik harf sezmaydi): Case-insensitive(Katta-kichik harflarni sezmaydigan) nom bo'lish kerakligini belgilaydi. Standart FALSE ga teng.

Quyidagi misolda case-sensitive nom bilan konstanta yaratamiz:

Endi agar siz konstantada ham kichik ham katta harflarni(case-sensitive) ishlatishni xohlasangiz, bunda TRUE qiymati qo'yiladi:

Konstantalar skriptning ichida ham ishlatilishi mumkin ya'ni GLOBAL muhitda:

Quyidagi misolda qiymatlarni funksiyaning tashqi qismida bo'lsada, konstantani funksiyaning ichida qo'llamoqdamiz:

Constant bilan 2 sonning yig'indisini hisoblash

Bu yerda konstantalar belgilab olingan va bu konstantalarni hisoblash uchun o'zgaruvchi ham ishlatilingan:

Valyuta kursini hisoblashda

Bu yerda konstanta orqali UZB-RUB valyuta kursini hisoblash uchun algoritm tuzib uni ishga tushiramiz.