PHP-TELEGRAM-BOT darslari

Telegram Bot PHP kursi. Kirish.

1-dars. Ish muhitini tayyorlash

2-dars. Webhook va getUpdates

3-dars. If ni ishlash tartibi

4-dars. Funksiya, switch va file system dan foydalanish

5-dars. O'tgan darsning davomi

6-dars. MySQL bilan ishlash

7-dars. MySQL ni PHPga ulash

8-dars. Botni sahifalarga bo'lish va userlarning ma'lumotlarini saqlash

9-dars. Lokatsiya va telefon raqamni saqlash

10-dars. Git va GitHubdan foydalanish

11-dars. Loyihani Githubga joylashtirish

12-dars. O'quv markazlari uchun bot

13-dars. O'quv markazlari uchun bot 2-qism

14-dars. O'quv markazlari uchun bot 3-qism

15-dars. O'quv markazlari uchun bot 4-qism

16-dars. OOP

17-dars. OOP davomi

18-dars. O'quv markazlari uchun bot 5-qism

19-dars. O'quv markazlari uchun bot 6-qism

20-dars. O'quv markazlari uchun bot yakuni