NODEJS-ASOSLARI darslari

KIRISH. NODE.JS HAQIDA

NODE.JS NI KOMPYUTERGA O'RNATISH. PROYEKT INITILIZATSIYASI

node_modules, package.json. Import va export

PATH MODULI

FS (FILE SYSTEM) MODULI

OS (OPERATION SYSTEM) MODULI

URL MODULI

EVENT EMITTER HAQIDA

HTTP MODULI

SERVERDAN CLIENTGA HTML SAHIFA YUBORISH

REQUEST, RESPONSE VA NODEMON HAQIDA

SERVERDAN JSON RESPONSE YUBORISH

RAMADAN NAME WRITER. NODE.JS DA NOLDAN TO'LIQ PROYEKT KO'TARAMIZ

KIRIL-LOTIN KONVERTOR. NODE.JS DA NOLDAN BOSHLAB KO'TARAMIZ