NODEJS darslari

Kirish

Node o'zi nima?

Node qanday ishlaydi?

Node arxitekturasi

Node'ni o'rnatib unda ilk dasturimizni yozamiz

Global obyekt haqida

"Module" tushunchasi

Yangi modul qo'shish va undagi obyektlarni eksport qilish

Modulni yuklash va undan foydalanish

Node'dagi "path" moduli

"os" moduli haqida

"fs" moduli bilan ishlaymiz

"events" moduli bilan tanishamiz

EventEmitter'dan samarali foydalanish

http moduli bilan ishlaymiz