Bir tipdan boshqasiga avtomatik o`girishga misollar