MYSQL darslari

MySQL ga kirish

SQL haqida va buyruqlar

SQL: create buyrug'i

SQL: alter so'rovi

TRUNCATE, DROP va RENAME so'rovlari

INSERT so'rovi

SELECT DISTINCT buyrug'i

Java SE, Oracle Database 11g Express Edition, Oracle SQL Developer

SELECT, WHERE, ORDER BY, DESC, LIKE

Select, Where... II

Select, where III

Select, where... IV

Select, where ... V

Select, where... VI

Select, where... VII

Select, where... VIII

Select, where 9-dars

Select, where 10-qism

Select, where 11-qism

Select,where 12-qism

Select,where 13-qism

Select,where 14-qism

Select,where 15-qism

Select,where 16-qism

Select,where 17-qism

Select,where 18-qism

Select,where 19-qism

Select,where 20-qism

Bir tipdan boshqasiga o`girish

Bir tipdan boshqasiga o`girish (Qoidalar)

Bir tipdan boshqasiga avtomatik o`girishga misollar

Bir tipdan boshqasiga o`girishda ogohlantirishlar

Guruhlash

Guruhlash (Queryning bajarilish tartibi)

Guruhlashda View lardan foydalanish

Guruhlashda HAVING ning qo`llanilishi

Quyi so'rovlar

Quyi so'rovlar II

Exists

Join ko'rsatmasi

NOT IN, NOT EXISTS

Natural, inner join

Union,intersect,minus

Vaqtni insert qilish

Select orqali insert qilish

ROLLBACK, COMMIT va AUTOCOMMIT

INSERT ALL

INSERT ALL va INSERT FIRST

DELETE va TRUNCATE

Update

SUBQUERY yordamida UPDATE, NULL ga UPDATE qilish

MERGE