KOTLIN darslari

1-dars: Kirish. Kotlin dasturlash tili haqida ma'lumot

2-dars: IntelliJ IDEA ni o'rnatish

3-dars: Izohlar, o'zgaruvchilar

4-dars: Ma'lumot turlari

5-dars: Arifmetik operatorlar

6-dars: Increment & decrement

7-dars: Taqqoslash va mantiqiy operatorlar

8-dars: Shart operatori: if else

9-dars: Shart operatori: when

10-dars: Input

11-dars: Math functions

12-dars: String functions

13-dars: Takrorlash operatori: for

13-dars: Takrorlash operatori: for

14-dars: Masala ishlash

15-dars: while, do while

16-dars: continue, break