Ko'rsatmalar

Javascript dasturlar

Kompyuter dasturi bu kompyuter tomonidan amalga oshiriladigan ko'rsatmalar ro'yhati. Dasturlash tilida, bunday dasturiy ko'rsatmalar buyruqlar deb ataladi. Javascript dasturi bu dasturiy ko'rsatmalar ro'yhati hisoblanadi.

HTML-da, Javascript dasturlari veb-brauzer tomonidan bajariladi.


Javascript ko'rsatmalar

Javascript ko'rsatmalar(instruksiya) quyidagilardan iborat:

  • Qiymatlar;
  • Operatorlar;
  • Ifodalar;
  • Kalit so'zlar;
  • Izohlar

HTML id="demo" li element ichidagi quyidagi ko'rsatma(yoki buyruq deb yuritilishi mumkin) brauzerga "Salom, Dolli" ni yozishni aytadi.

Ko'pgina Javascript dasturlari bir nechta Javascript ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Ko'rsatmalar, ular yozilgan tartibi bo'yicha bittama-bitta amalga oshiriladi.

Javascript dasturlari (va Javascript ko'rsatmalar) ko'pincha Javascript kod deb yuritiladi.


Nuqta vergul ;

Nuqta vergullar Javascript instruksiyalarni bir-biridan ajratib turadi. Har bir bajariladigan ko'rsatmaning oxiriga nuqta vergul(;) qo'shing:

Nuqta vergul bilan ajratilgan bo'lsa, bir yoki undan ortiq ko'rsatmalarni bitta qatorda yozish mumkin bo'ladi:

Internetda siz nuqta vergulsiz yozilgan namunalarni ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatmalarni nuqta vergul bilan tugatish majburiy emas ammo qattiq maslahat beriladi.


Javascript bo'shliq

Javascript bittadan oshiq bo'lgan bo'shliqni rad etadi. Siz skriptingizni o'qishga yanada qulay qilish uchun bitta bo'shliq qo'shishingiz mumkin.

Quyidagi qatorlar bir-biriga ekvivalent:

var person = "Hege";
var person="Hege";

(= + - * /) operatorlar orasiga bo'sh joy qo'shish bu yaxshi tajriba hisoblanadi:

var x = y + z;


Javascript satr uzunligi va qator tashlash

O'qishni yanada qulaylashtirish uchun, dasturchilar ko'pincha kod qatorlarini 80 ta belgidan oshirmaydilar. Agar Javascript ko'rsatmasi bitta qatorga mos tushmay qolsa, eng yaxshi joy - operatordan keyin uni pastga tushirib yuborish:


Javascript kod bloklari

Javascript ko'rsatmalari jingalak qavslar {...} ichida, kod bloklarida birga guruhlangan bo'lishi mumkin. Kod bloklarining maqsadi ko'rsatmalarni birga bajarish uchun belgilash. Masalan, blok ichida guruhlangan buyruqlar joyi bu Javascript funksiyasi:


Javascript kalit so'zlar


Mavzular ro'yhati

Javascript kirish Javascriptda ishlash Javascriptni brauzerlarda yoqish Javascript fayl joylashuvlari Ma'lumotlarni ekranga chiqarish Ko'rsatmalar Sintaksis Kirish Dasturlash muhitini o'rnatish va sozlash. Ilk JavaScript kodimiz O'zgaruvchilar va konstantalar O'zgaruvchilarning turlari va primitiv turlar haqida Object'lar haqida Massivlar haqida Funktsiyalar bilan tanishamiz Arifmetik Operatorlar Solishtiruv va tenglik operatorlari Ternary shartli operatori haqida 1-qism. Mantiqiy operatorlar 2-qism. Mantiqiy operatorlar Amaliy mashg'ulot 1 if else haqida switch case haqida for loop haqida while va do...while haqida break va continue ko'rsatmalari haqida for-in va for-of loop'lari haqida Amaliy mashg'ulot 2 FizzBuzz algoritmini yozamiz Amaliy mashg'ulot 3 Amaliy mashg'ulot 4 Amaliy mashg'ulot 5 Amaliy mashg'ulot 6 Yangi obyekt tuzish Yangi obyekt tuzish (konstruktor funktsiyasi yordamida) constructor xossasi Funksiya ham obyekt Value va Reference type'lar haqida batafsil Obyektning xossalarini sikllash Obyektdan klon olish Xotira boshqaruvi Math va String obyektlari haqida Amaliy mashg'ulot 7 To'plamga yangi element qo'shish, o'chirish va undan izlash To'plamlarni birlashtirish va ajratish To'plamlarni tartiblash To'plamlarning every, some va filter metodlari haqida map() metodi va metodlarni ketma-ket chaqirish (chaining) reduce() metodi haqida Amaliy mashg'ulot 8 Amaliy mashg'ulot 9 Amaliy mashg'ulot 10 Amaliy mashg'ulot 11 Funktsiyani yozish usullari Funktsiyalarning parametrlari haqida getter va setter metodlari Xatolarni boshqarish va try-catch Mahalliy va global o'zgaruvchilar let va var orasidagi farq "this" haqida batafsil "Promise"lar haqida Amaliy mashg'ulot 12 JavaScript'da DOM bilan ishlash Callback tushunchasi async\await Javascript dasturlash tili boʻyicha oʻzbek tilidagi kitob