JAVASCRIPT darslari

Javascript kirish

Javascriptda ishlash

Javascriptni brauzerlarda yoqish

Javascript fayl joylashuvlari

Ma'lumotlarni ekranga chiqarish

Ko'rsatmalar

Sintaksis

Kirish

Dasturlash muhitini o'rnatish va sozlash.

Ilk JavaScript kodimiz

O'zgaruvchilar va konstantalar

O'zgaruvchilarning turlari va primitiv turlar haqida

Object'lar haqida

Massivlar haqida

Funktsiyalar bilan tanishamiz

Arifmetik Operatorlar

Solishtiruv va tenglik operatorlari

Ternary shartli operatori haqida

1-qism. Mantiqiy operatorlar

2-qism. Mantiqiy operatorlar

Amaliy mashg'ulot 1

if else haqida

switch case haqida

for loop haqida

while va do...while haqida

break va continue ko'rsatmalari haqida

for-in va for-of loop'lari haqida

Amaliy mashg'ulot 2

FizzBuzz algoritmini yozamiz

Amaliy mashg'ulot 3

Amaliy mashg'ulot 4

Amaliy mashg'ulot 5

Amaliy mashg'ulot 6

Yangi obyekt tuzish

Yangi obyekt tuzish (konstruktor funktsiyasi yordamida)

constructor xossasi

Funksiya ham obyekt

Value va Reference type'lar haqida batafsil

Obyektning xossalarini sikllash

Obyektdan klon olish

Xotira boshqaruvi

Math va String obyektlari haqida

Amaliy mashg'ulot 7

To'plamga yangi element qo'shish, o'chirish va undan izlash

To'plamlarni birlashtirish va ajratish

To'plamlarni tartiblash

To'plamlarning every, some va filter metodlari haqida

map() metodi va metodlarni ketma-ket chaqirish (chaining)

reduce() metodi haqida

Amaliy mashg'ulot 8

Amaliy mashg'ulot 9

Amaliy mashg'ulot 10

Amaliy mashg'ulot 11

Funktsiyani yozish usullari

Funktsiyalarning parametrlari haqida

getter va setter metodlari

Xatolarni boshqarish va try-catch

Mahalliy va global o'zgaruvchilar

let va var orasidagi farq

"this" haqida batafsil

"Promise"lar haqida

Amaliy mashg'ulot 12

JavaScript'da DOM bilan ishlash

Callback tushunchasi

async\await

Javascript dasturlash tili boʻyicha oʻzbek tilidagi kitob