FLUTTER darslari

1-Dars: Kirish va Tanishuv

2 -Dars: Nima uchun aynan Flutter

3-Dars: Freelancer bo'lish yoki tezda ishga kirish

4-Dars: Savol, siz uchun qaysi biri muhimroq?

5 va 6-Darslar: Onlayn resume va uyga vazifa

7-Dars: Flutter nima?

8-Dars: Flutter Strukturasi

9-Dars: Qanday qilib Flutter iOS va Android dasturlarni tuziladi?

10-Dars: Material Dizayn va Cupertino

11-Dars: Flutter Versiyalari

12-Dars: Darslar rejasi

13-Dars: Darslardan maksimum foyda olish

14-Dars: Git, XCode va Flutter SDK'ni o'rnatish

15-Dars: Android Studio dasturini o'rnatish

15.2: "adb not found" yoki XmlSchema xatoliklarini to'g'irlash

16 va 17-Darslar: Visual Studio Code dasturini o'rnatish va birinchi Flutter loyihasi (Mac)

18-Dars: Windows Powershell va Git dasturini o'rnatish (Flutter'ni WINDOWS tizimiga o'rtanish)

19-Dars: Flutter SDK'ni o'rnatish va tekshirish(Flutter'ni WINDOWS tizimiga o'rtanish)

20-Dars: Android Studio dasturini o'rnatish (Flutter'ni WINDOWS tizimiga o'rtanish)