EXPRESSJS darslari

Asosiy tushunchalar

Expressni o'rnatamiz va ishga tushiramiz

JSON response va Middlewarelar haqida

Query parametrlar. Kitobni id bo'yicha qaytarish

Markaziy faylni tartibga keltiramiz

Post so'rovini tayyorlaymiz. (add new book)

PUT so'rovi orqali ma'lumotni o'zgartirish

DELETE so'rovi orqali ma'lumotni o'chirish