C++ darslari

Kirish dars

Shart operatori

Shart operatori 2-qism

Kirish(video)

Dastlabki buyruqlar

O'zgaruvchilar

Increament va decreament amallari

Haqiqiy sonlar

Mantiqiy amallar

Shart operatori

Tanlash operatori

Shartsiz o'tish operatori

For sikl operatori

While sikl operatori

Do...while sikl operatori

Funksiyalar

Min & Max funksiyalarini yaratish

N ta sondan katta va kichigini aniqlash algoritmi

Quvnoq C++ | CMD va C++ aloqasi

Massiv

Massivning ifodalanishi, qiymat, xatoliklar

Sonlarni random tarzda chiqarish

Ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar ustida ishlash

Dinamik xotira

sizeof operatori

Overloading haqida

Rekursiv funksiya

Fibonachi sonlari

Funksiya va massiv

Funksiya va ko'rsatkichlar

Obyekt nima?

Sinf nima?

C++ da sinflar

Abstraksiya

Inkapsulatsiya

Konstruktor

Sinfni fayllarga ajratish

Destruktor

Palindrom kun haqida va uning algoritmini ishlash

Virus!