ANGULAR darslari

1-Bo'lim. Kirish

1-Bo'lim. 1-Dars. Angular o'zi nima?

1-Bo'lim. 2-Dars. Angular tarixi

1-Bo'lim. 3-Dars. 3-boshqichli dasturlar arxitekturasi

1-Bo'lim. 4-Dars. Dasturlash muhitini sozlaymiz

1-Bo'lim. 5-Dars. Salom dunyo dasturi