ALGORITM darslari

Algoritmlar va Ma'lumotlar tuzilmasini o'rganish uchun 7 sabab

Algoritmlashga kirish

Musobaqa masalalarini ishlashdagi ko'p uchraydigan xatolar

Algoritm murakkabligini baholash. I qism

Algoritm murakkabligini baholash. II qism

C++ da dastur ishlash vaqtini hisoblash va fayldan o'qish yozish

Javada dastur ishlash vaqtini hisoblash va fayldan o'qish yozish

Ikki sonning EKUBini topish. Yevkilid algoritmi

Yevklid algoritmi implementatsiyasi. Ayrish, qoldiq olish, rekursiya orqali

Pythonda dastur ishlash vaqtini hisoblash va fayldan o'qish yozish

Sonni tublikka tekshirish. I qism

N gacha bo'lgan tub sonlarni topish. Erotasfen g'alviri

Sonni tub ko’paytuvchilarga ajratish

Qoldiqli bo’lish qoidalari (10⁹+7)

Fibonachchi ketma-ketligi va u haqida qiziqarli faktlar

Sonni ikkilik darajaga oshirish